Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα καταρτίζεται σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό ενώ η ενημέρωση για τις τάσεις και μεθόδους παγκοσμίως στην προσχολική ηλικία είναι διαρκής και γίνεται αφορμή ανανέωσης και εμπλουτισμού του καθημερινού μας προγράμματος.

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείου

0 (5)Στο νηπιαγωγείο μας ο στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους Με βάση τη θεωρία του Howard Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη (multiple intelligence), το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εστιάζεται στην ανάπτυξη όλων των μορφών νοημοσύνης. Δίνουμε, δηλαδή, ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των πραγματικών κλίσεων και δυνατοτήτων κάθε παιδιού αξιοποιώντας και τις εμπειρίες που έχει από το οικογενειακό του περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνουμε κάθε παιδί να αναπτύξει όλες του τις δυνατότητες και ικανότητες και το βοηθάμε να μάθει σύμφωνα με τον δικό του τρόπο.
Στο νηπιαγωγείο μας τα μικρά παιδιά κατακτούν τη γνώση μέσα από αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές (developmentally appropriate practices). Με την εφαρμογή της μεθόδου project – μια παιδοκεντρική διδακτική προσέγγιση – τα παιδιά κατακτούν τη γνώση με βιωματικό τρόπο συμμετέχοντας ενεργητικά στις διάφορες δραστηριότητες. Tα ίδια τα παιδιά καθορίζουν τι θέλουν να μάθουν, κατευθύνουν τη δουλειά τους για να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θα οργανώσουν και το υλικό που θα χρησιμοποιήσουν. Η τάξη είναι εργαστήριο όπου τα παιδιά ερευνούν, αναλύουν, σχολιάζουν, συζητούν, δημιουργούν και κατακτούν τη γνώση.
Εφαρμόζοντας της μέθοδο KWL [Know (τι γνωρίζω) – What (τι θέλω να μάθω) –Learned (τι έμαθα)] βοηθούμε τα παιδιά να επεξεργαστούν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, να οργανώσουν καλύτερα τα θέματα που επεξεργάζονται προσδιορίζοντας τους στόχους και να αξιολογήσουν τα ίδια εάν αυτά που έμαθαν ήταν αυτά που ήθελαν να μάθουν. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η μάθηση και τα παιδιά «μαθαίνουν πώς να μάθουν». Κατά την εφαρμογή της μεθόδου KWL τα παιδιά είτε από μόνα τους είτε με τη συνεργασία των γονέων διερευνούν τα θέματα χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, διαδίκτυο).

 

Ανακαλύπτοντας τη γραφή και την ανάγνωση

0 (6)Στο νηπιαγωγείο μας εφαρμόζουμε τη σύγχρονη διδακτική προσέγγιση του αναδυόμενου γραμματισμού. Δημιουργούμε στην τάξη τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες βοηθούν τα μικρά παιδιά να ανακαλύψουν την ανάγνωση και τη γραφή με πειραματισμούς και προσπάθειες, στο πλαίσιο κατάλληλα οργανωμένων δραστηριοτήτων και με τη συνεχή παρότρυνση, ενθάρρυνση και καθοδήγησή τους από τις νηπιαγωγούς μας. Στο Playland τα μικρά παιδιά γράφουν και διαβάζουν παίζοντας. Παίζουν με τα γράμματα και τις λέξεις, τα γραφήματα και τα φωνήματα, γράφουν για να επικοινωνήσουν, να στείλουν ένα μήνυμα, να δηλώσουν τι ζωγράφισαν.

 

…Do you speak english? … Yes, we do

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2Η εκμάθηση των Αγγλικών στο Playland γίνεται πάντα με βιωματικό τρόπο και η αγγλόφωνη δασκάλα μας ακολουθεί το Πρόγραμμα σπουδών “Early Years Foundation Stage” (Στάδιο Θεμελίωσης Πρώιμων Χρόνων).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε έξι τομείς δεξιοτήτων:

  • Προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
  • Γλώσσα επικοινωνίας, γνώση ανάγνωσης και γραφής
  • Επίλυση προβλημάτων, λογική και αριθμητική
  • Γνώση και κατανόηση του κόσμου
  • Δημιουργική ανάπτυξη
  • Φυσική ανάπτυξη

Στην μέθοδο EYFS (Early Υears Foundation Stage), έχουμε ενσωματώσει την πρακτική της ABL (Activity Based Learning) που σημαίνει Μάθηση βασισμένη στη δραστηριότητα. Μέσα από παιχνίδια, μαγειρική, εκδρομές, computer, θέατρο μαθαίνουμε παίζοντας με την γλώσσα των Αγγλικών και βλέπουμε πόσο εύκολα το γράμμα γίνεται λέξη, η λέξη πρόταση και εμείς αγγλομαθείς!

 

Mουσικοκινητική αγωγή – Σύστημα Orff

Η μουσικοπαιδαγωγός μας ανοίγει την αίθουσα της μουσικής και μαθαίνουμε να συνδέουμε τη μουσική με την κίνηση και τον λόγο σε διαφορετικά είδη μουσικής (κλασσική, μοντέρνα, παραδοσιακή κ.α.)! παίρνουμε στα χέρια μας μουσικά όργανα, όπως μικρά κρουστά, ξυλόφωνα και μεταλλόφωνα, ανακαλύπτουμε τη μοναδικότητα του κάθε ήχου, κατασκευάζουμε τα δικά μας αυτοσχέδια όργανα από άχρηστα και ανακυκλώσιμα υλικά και μπαίνουμε στο χώρο της φαντασίας δραματοποιώντας και ενορχηστρώνοντας τα πιο παραστατικά τραγούδια και παραμύθια. Και μην σας φανεί παράξενο που μαθαίνουμε να διαβάζουμε και παρτιτούρα! Όχι αυτή των μεγάλων μουσικών αλλά τη γραφική παρτιτούρα που έχει ζωγραφιές και σχέδια, μοναδικά φτιαγμένα για παιδιά (μουσικοκινητική αγωγή σύστημα Orff). Κι έτσι ο ρυθμός γίνεται μέρος της καθημερινότητάς μας και καθετί που παράγει ήχο, μουσικό όργανο στην ορχήστρα του PLAYLAND.

 

Θεατρικό παιχνίδι

«…οι νεράιδες και τα ξωτικά του κήπου θέλησαν να παίξουν μαζί μας…» Με την βοήθεια της ηθοποιού, δασκάλας μας ,επιλέγουμε τη μεταμόρφωση μας.. και βλέπουμε τι ρόλο μπορούμε να δημιουργήσουμε για να φτιάξουμε μια θεατρική ιστορία. Μέσα απ΄ αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά βρίσκουν τις κατάλληλες συνθήκες για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, να μάθουν μέσα από το παιχνίδι και να βιώσουν τη χαρά της ομάδας. Το θεατρικό παιχνίδι εφαρμόζει τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Απελευθερώνει τη φαντασία, καλλιεργεί την ψυχοκινητική έκφραση, κοινωνικοποιεί και εξοικειώνει τα παιδιά με την τέχνη.

 

Περιβαλλοντική ομάδα

Στόχος της περιβαλλοντικής ομάδας  είναι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν  την αξία και την έννοια του περιβάλλοντος, να το αγαπήσουν και να γίνουν  στο μέλλον ενεργοί πολίτες  μιας κοινωνίας  ενός βιώσιμου πλανήτη. Μέσα από βιωματική εμπειρία τα παιδιά μαθαίνουν να συνυπάρχουν με τη φύση , αντιλαμβάνονται την αξία της και αποκτούν οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική ευθύνη!

 

Πληροφορική

Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας έχουν επηρεάσει και θα συνεχίζουν να επηρεάζουν τους διάφορους τομείς της καθημερινότητας μας. Το παιδί της προσχολικής ηλικίας έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και να υιοθετεί καθετί καινούριο με πολύ γρήγορους ρυθμούς , βάζοντας τα θεμέλια για τη περαιτέρω γνώση και εξοικείωση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αξιοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ένα κατάλληλο οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον ενισχύεται η ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών , η κοινωνικοποίησή τους , η ευελιξία της σκέψης τους, η δημιουργικότητά τους και η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

«Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»(ΔΕΠΠΣ 2001) . Έτσι τα παιδιά αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα του και αναπτύσσουν δραστηριότητες γύρω από τον υπολογιστή μέσα από το παιχνίδι με αυτόν.

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές του σχολείου μας αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των παιδιών ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επισκέψεις σε μουσεία, ζωολογικό κήπο, θέατρα αλλά και φιλοξενία στο χώρο του σχολείου μας ,μουσειοσκευών,θεατρικών ομάδων και εκπαιδευτικών που δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να αποκτήσουν όσο το δυνατόν πιο πλούσιες εμπειρίες, να γνωρίσουν τη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού αλλά και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητα τους.

 

Συνεχής εκπαίδευση των δασκάλων

Οι εκπαιδευτικοί μας ακολουθούν και ενημερώνονται σχετικά με τις εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα και την ασφάλεια των παιδιών  συμμετέχοντας σε σεμινάρια που διοργανώνονται από το υπουργείο παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων,   σε σεμινάρια στο χώρο του σχολείου μας,  σε πανεπιστημιακές μονάδες της χώρας μας και του εξωτερικού και σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα , με αποτέλεσμα οι παιδαγωγοί μας να ανανεώνουν την επαγγελματική τους γνώση, να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, να βελτιώνουν την ποιότητα της σχολικής μονάδας  και των υπηρεσιών που παρέχονται.